Hệ Thống FM-200 Viking

Mã sản phẩm:

Mua Hàng

Hotline: (84) 28 3512 8169

 

Hệ thống chữa cháy VSN 200 chữa cháy bằng cách sử dụng HFC-227ea, được biết đến nhiều hơn dưới các tên thương mại như FM-200™ của Chemours. Chất chữa cháy này đặc biệt thích hợp để bảo vệ các không gian có thiết bị điện và điện tử, đồng thời mang đến giải pháp phòng cháy chữa cháy kinh tế, đặc biệt cho các phòng vừa và nhỏ. Công nghệ 50 bar của hệ thống VSN 200 sử dụng tối ưu các đặc tính của chất chữa cháy này. Hệ thống chữa cháy VSN 200 có thể được thiết kế để sử dụng như một hệ thống đơn vùng để bảo vệ một khu vực được bảo vệ duy nhất hoặc dưới dạng hệ thống nhiều vùng để bảo vệ hai hoặc nhiều khu vực. Tất cả các biến thể hệ thống và các tùy chọn của hệ thống chữa cháy VSN 200 đều được liệt kê trong danh sách UL, được FM phê duyệt và được VdS Schadenverhütung kiểm tra và chứng nhận. 

Tiêu chuẩn: UL, FM, VDS