• T&C HỆ THỐNG FM-200 - VINFAST
  T&C HỆ THỐNG FM-200 - VINFAST

  31/03/2021

  Viking- FM 200

 • NẠP KHÍ N2 CHO HỆ THÔNG FM200-AEON BÌNH TÂN
  NẠP KHÍ N2 CHO HỆ THÔNG FM200-AEON BÌNH TÂN

  24/03/2021

  Kỹ thuật VN-TECH thực hiện quá trình nạp khí N2 cho hệ thống FM-200 tại AEON BÌNH TÂN.

 • HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DELUGE VAVLE - THE MARG
  HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DELUGE VAVLE - THE MARG

  22/02/2021

  VIKING - DELUGE SYSTEM

 • HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PRESSURE / REDUCING VAVLE THE METROPOLE THỦ THIÊM
  HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PRESSURE / REDUCING VAVLE THE METROPOLE THỦ THIÊM

  22/02/2021

  VIKING - PRV SYSTEM

 • XỬ LÝ LỖI HỆ THỐNG BÁO CHÁY FM200 ALMA RESORT
  XỬ LÝ LỖI HỆ THỐNG BÁO CHÁY FM200 ALMA RESORT

  22/02/2021

  VIKING - FM200 SYSTEM

 • T&C HỆ THỐNG BÁO CHÁY HR2 ECOGREEN SAIGON
  T&C HỆ THỐNG BÁO CHÁY HR2 ECOGREEN SAIGON

  22/02/2021

  T&C HỆ THỐNG BÁO CHÁY HR2 ECOGREEN SAIGON