Đầu phun hệ số K lớn cho nhà xưởng - nhà kho Viking

Mua Hàng

Hotline: (84) 28 3512 8169

+  Hệ số K: K14, K16.8, K22, K25, K28
+  Chủng loại: quay lên, quay xuống
+  Đầu phun khô K16.8
+  Chứng chỉ: UL, FM