Hệ thống Nitơ Rotarex

Mua Hàng

Hotline: (84) 28 3512 8169

+   Áp lực hệ thống: 200 bar / 300 bar
+   Công nghệ van điều áp giúp duy trì áp lực hệ thống từ 40 - 60 bar
+   Cảm biến DIMES giám sát áp lực bình và lập trình được bằng phần mềm
+   Đầu phun giảm âm dưới mức 110 dB để bảo vệ ổ đĩa cứng không bị hỏng hoặc mất dữ liệu khi kích xả hệ thống
+   Chứng chỉ: UL, FM