Hệ thống FM-200 Janus

Mã sản phẩm:

Mua Hàng

Hotline: (84) 28 3512 8169

+   Áp lực hệ thống: 360 psi (24.8 bar)
+   Bình chứa khí FM200 lên đến 453.6 Kg
+   Bình chứa đi kèm thước đo lượng khí FM200 trong bình
+   Mỗi cụm bình có thể lắp chung lên đến 16 bình chứa
+   Đầu phun được chứng nhận cho lắp hướng xuống hoặc hướng lên trên
+   Chứng chỉ: UL, FM