Hệ thống chữa cháy bếp Ansul R-102

+   Áp lực hệ thống: 110 psi (7.6 bar)
+  Chất chữa cháy Ansulex là hỗn hợp của muối hữu cơ(pH:7.7-8.7) được thiết kế để đập tắt ngọn lửa nhanh chóng và tạo bọt hiệu quả cho các đám cháy liên quan đến dầu mỡ.
+   Bình chứa hóa chất chữa cháy Ansulex có 2 loại :  5.7L và 11.4L
+   Bình khí tạo áp xả hóa chất chữa cháy (Khí Nito, CO2 )
+   Hệ thống có thể lắp lên đến 10 bình chứa (114L)
+   Đầu phun bảo vệ chụp hút khói (ống gió , không gian bên trong lọc gió) và thiết bị bếp bên dưới chụp hút khói.
+   Dễ dàng nạp lại chất chữa cháy và bình khí tạo áp sau khi hệ thống đã bị xả .
+  Cầu chì nhiệt : 74-260oC
+  Chứng chỉ: UL,VDS,LPCB
Ứng dụng cho đám cháy class K (đám cháy nhà bếp)