Bình chữa cháy bếp K-Guard

Bình chữa cháy xách tay dùng cho đám cháy nhà bếp (class K) 

https://youtu.be/UFS-DumjsJQ