Cát Bà Sunrise Resort Hải Phòng

 • 05/08/2020
 • Cung cấp: Ansul Wet Chemical System

  Địa điểm: Hải Phòng

  Nhà Thầu: Bao Thach Co.,

  Loại hình: Resort

  Thời gian: 2017

  Bài viết liên quan